kennel SilkesLena

Kön:
Hona

Föräldrar Mor-/farföräldrar Generation 3 Generation 4

7259ce11-fe7e-464b-9d78-99cf764bd96d

Far

Hane

aee38ac0-d3c5-4e3c-ad98-dd64654d4742

Hane

d865897f-55b6-42c1-adc2-12e19fc871d6

Hane

581032c7-a6c4-45bd-9ada-115a5dc48713

Hane

648d1f88-a1c1-4a80-a66e-b5b8e5b5739d

Hona

02dc6ae5-97e8-47b2-b867-4149e2bb9457

Hona

83863872-e6b2-4279-becf-a0ccb52cd3aa

Hane

0158c55d-9f07-40d4-b0a8-c409ab23101a

Hona

5e125e75-881e-41d7-8de0-ae519f4e74d7

Hona

67c2c0f9-fb63-4f9d-a035-245e3f4a13d0

Hane

e3b2364e-f106-463e-9e3c-cd91ebb777c8

Hane

e2f2d2a4-263e-49af-b3ec-486e39a896fc

Hona

be9d4a05-0b78-4efc-b397-2d0999dd4246

Hona

7f443bdd-72c7-4531-9983-a6ae463572a1

Hane

3197e0a9-540b-4114-b127-de0184e7ca95

Hona

c0c13177-ab7e-472f-b8c7-e610044ceb75

Mor

Hona

0c0a4385-d760-41d0-84ab-0ce7814fe408

Hane

ada2a080-f588-4d75-b327-e25ccdc08709

Hane

8308b452-600f-4b32-9cb5-f66dd4c62ead

Hane

1bad8c9f-0da5-4d09-bbae-4f6a816f3431

Hona

1dcf4202-baad-4a76-9311-aca9ea34d6e4

Hona

042d6054-1f8b-49bf-a01a-980cb3672c72

Hane

be180850-af26-4e13-a0a5-8478abf3021b

Hona

ef49a7f1-cbaa-49e8-8b00-79cfc226af61

Hona

b9ca0bf1-9fa2-4c45-bf1f-d6c146567589

Hane

a2d9c0d9-edec-4402-aab4-aa21c20692dd

Hane

ba796408-b332-4b68-996e-2676bcf1c9ac

Hona

0cf45d83-7249-463d-92a5-993e18fdb129

Hona

7f18fbef-e2a1-4c4c-9ac8-a42d33feb556

Hane

e4cc31ed-26d2-4090-b5cb-34ff17ef775e

Hona

Få din egen webbsida med stamtavla - kräver inga tekniska förkunskaper: www.123minsida.se Starta din egen webbsida med stamtavla - Klicka här

Ras:
Kön:
Reg.nr:
Född:
Uppfödare:

Mer info